Obsah

Frekvenční generátor

FQ Qmtrin® Quantum Harmony

FQ Qmtrin

Harmonizace   Detoxikace   Biorezonance

 

• frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony

• programovatelný, frekvenční posun, pevné frekvence,

• revoluční technologie, která využívá vědecké objevy v elektrotechnice,

vychází z nejnovějších fyzikálních teorií především z kvantové

a holografické. Žádné rušivé nebo dokonce škodlivé nosné

vlny nebo záření, neobsahuje plasma výbojky apod.

• komplexní a rozsáhlejší použití i v širších a 

v dosud nedostupných oblastech

• pro laboratorní účely a testování frekvencí

• včetně možnosti využít známé databáze frekvencí (CAFL, Clark a dalších)

• dalších mnoho funkcí: např. Biorezonance, Metaterapie, Informatika,

           Psychosomatika, Růžový šum a další

• možnost vkládání  programů, prakticky neomezená paměť, SD karta

• plynulá regulace výkonu od 0 do 100 %

• možnost napájení DC 12 V i ze zapalovače automobilu

• velmi malý příkon

• hmotnost pouze 3 kg, rozměry 320 x 220 x 55 mm

• vysoký výkon, účinnost a efektivita

---------------------------------

Není to tak dávno, jen několik stovek let, kdy lidé byli přesvědčeni, že Země je plochá deska

Učenci mudrovali, na čem tato deska stojí, co se děje na jejím okraji, formulovali teorie atd.

Nové objevy, že Země je kulatá, byly pro většinu lidí příliš šokující, nepředstavitelné

a odmítali jim uvěřit. Tehdejší „odborníci“ a mocní využili své moci, vlivu a peněz

k potlačování a umlčování nových objevů dokonce i mučením a upalováním.

Dnešní situace se bohužel o tolik nezměnila. Již se sice neupaluje, prostředky jsou jiné,

ale liší se opravdu o tolik? I dnes máme odborníky a vlivní, kteří pomáhají nové objevy

potlačovat, zesměšňovat, očerňovat nebo dehonestovat a to jen proto, že nemají dostatečné

schopnosti, poznatky a rozhled a drží se stále své „Placaté Země“. Někdy hrají roli

 další ještě smutnější důvody.

Například pánové Tesla nebo Rife by o tom mohli vyprávět a nebyli by jediní.

---------------------------------

Obecně platí, harmonie a soulad je to, co dnešnímu člověku stále více chybí. Bohužel

právě disharmonie stojí na počátku všech potíží a nemocí.

Člověk je rozlaďován, tím, co se děje kolem něho, tím, co přijímá. Na člověka působí

obrovské množství informací, chemikálií a faktorů, které ho přetěžují a rozlaďují. ¨

Následkem je rozladění organismu jako celku. Jedním slovem disharmonie.

Disharmonie je provázena překyselením organizmu, následovaná je změnami

v činnosti složek organizmu především imunitního a lymfatického systému.

Posledním krokem, kterému vše nutně předchází, je nemoc, ať už je její název jakýkoliv.

Organismus, který je v souladu, zharmonizován a sladěn, je schopen odolat všem

disharmonizačním impulsům a stresovým faktorům. Je schopen odolat nemocem

a jejich původcům 

=   Qmtrin®

E-Shop