Navigace

Obsah

Frekvenční generátor

FQ Qmtrin® Quantum Harmony

FQ Qmtrin

Harmonizace   Detoxikace   Biorezonance

 

• frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony

• programovatelný, frekvenční posun, pevné frekvence,

• revoluční technologie, která využívá vědecké objevy v elektrotechnice,

vychází z nejnovějších fyzikálních teorií především z kvantové

a holografické. Žádné rušivé nebo dokonce škodlivé nosné

vlny nebo záření, neobsahuje plasma výbojky apod.

• komplexní a rozsáhlejší použití i v širších a 

v dosud nedostupných oblastech

• pro laboratorní účely a testování frekvencí

• včetně možnosti využít známé databáze frekvencí (CAFL, Clark a dalších)

• další funkce: např. Biorezonance, Metaterapie, Informatika,

           Psychosomatika, Růžový šum a další

• možnost vkládání  programů, prakticky neomezená paměť, SD karta

• plynulá regulace výkonu od 0 do 100 %

• možnost napájení DC 12 V i ze zapalovače automobilu

• velmi malý příkon

• hmotnost pouze 3 kg, rozměry 320 x 220 x 55 mm

• vysoký výkon, účinnost a efektivita

---------------------------------

Není to tak dávno, jen několik stovek let, kdy lidé byli přesvědčeni, že Země je plochá deska

Učenci mudrovali, na čem tato deska stojí, co se děje na jejím okraji, formulovali teorie atd.

Nové objevy, že Země je kulatá, byly pro většinu lidí příliš šokující, nepředstavitelné

a odmítali jim uvěřit. Tehdejší „odborníci“ a mocní využili své moci, vlivu a peněz

k potlačování a umlčování nových objevů dokonce i mučením a upalováním.

Dnešní situace se bohužel o tolik nezměnila. Již se sice neupaluje, prostředky jsou jiné,

ale liší se opravdu o tolik? I dnes máme odborníky a vlivní, kteří pomáhají nové objevy

potlačovat, zesměšňovat, očerňovat nebo dehonestovat a to jen proto, že nemají dostatečné

schopnosti, poznatky a rozhled a drží se stále své „Placaté Země“. Někdy hrají roli

 další ještě smutnější důvody.

Například pánové Tesla nebo Rife by o tom mohli vyprávět a nebyli by jediní.

---------------------------------

Obecně platí, harmonie a soulad je to, co dnešnímu člověku stále více chybí. Bohužel

právě disharmonie stojí na počátku všech potíží a nemocí.

Člověk je rozlaďován, tím, co se děje kolem něho, tím, co přijímá. Na člověka působí

obrovské množství informací, chemikálií a faktorů, které ho přetěžují a rozlaďují. ¨

Následkem je rozladění organismu jako celku. Jedním slovem disharmonie.

Disharmonie je provázena překyselením organizmu, následovaná je změnami

v činnosti složek organizmu především imunitního a lymfatického systému.

Posledním krokem, kterému vše nutně předchází, je nemoc, ať už je její název jakýkoliv.

Organismus, který je v souladu, zharmonizován a sladěn, je schopen odolat všem

disharmonizačním impulsům a stresovým faktorům. Je schopen odolat nemocem

a jejich původcům 

=   Qmtrin®

Další informace                                       E-Shop

 

FQ Qmtrin® Quantum Harmony je přístroj, který využívá nejnovější vědecké a fyzikální

teorie a poznatky k obnovení a nastolení harmonie, k hubení patogenů, k detoxikaci

a regeneraci. Součástí FQ Qmtrin® je i frekvenční přístroj na principu plazmového generátoru

jako oblíbeného prostředku pro frekvenční terapie. Konstrukce FQ Qmtrin® je však zcela

odlišná a nesrovnatelná.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony nevysílá žádné rušivé nebo dokonce škodlivé

nebo pomocné signály nebo záření.

FQ frequency generator Qmtrin® se vydal mnohem dál, než původně uvažoval objevitel

plasma generátoru Dr. Rife. Oblast působení FQ Qmtrin® Quantum Harmony je

mnohem širší a především působí komplexně i v nesrovnatelně vyšších a nesrovnatelně

jemnějších vrstvách a strukturách. Dosahuje až do dosud nedostupných oblastí.

 

FQ Qmtrin® Quantum Harmony nemá za cíl pouze hubit patogeny, to by bylo

málo, i když prospěšné. FQ Qmtrin® působí komplexně od samé podstaty,

od nejvyšších, od nejjemnějších struktur, od kvantového pozadí, přes jednotlivé

složky (hormony, imunita,..), až k nejhrubším složkám (likvidace patogenů, detoxikace,…)

jako celku. Tím je zajištěna jeho vysoká účinnost.

Harmonizuje, slaďuje, likviduje patogeny, detoxikuje, aktivně využívá

biorezonanci, řeší psychosomatiku.

FQ Qmtrin® eliminuje disharmonie způsobené přetížením např. toxiny a patogeny,

přetížením psychickým, fyzickým, ale i společenským. Likviduje patogeny, detoxikuje,

vede k aktivaci a k využití regeneračních procesů, odolnosti, ale i ke schopnosti adekvátně

reagovat na vnější podněty a situace včetně náročných a krizových.

Konkrétní průběh, rozsah a projevy působení jsou rozdílné. Někdy jsou intenzivní, jindy

pozvolné a závisí na daném případu a aktuálním stavu. Vedou například k pocitu

projasnění a zpozitivnění života, ke snazšímu hledání řešení a mnoho dalšího.

Frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony sice vychází z dobře známých

fyzikálních jevů, staví však mimo to na nejnovějších vědeckých teoriích

vesmíru, na kvantové a především na holografické teorii.

Prozkoumání, pochopení a využití nejnovějších teorií přináší obrovskou revoluci v pohledu

na vesmír a na možnosti, kterými disponujeme. Frekvenční generátor FQ Qmtrin®

Quantum Harmony integruje v sobě tyto nejnovější poznatky, čímž dosáhl

velmi vysoké účinnosti a efektivity.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony lze nad rámec využití uložených programů na SD kartě programovat pomocí PC a využít známé databáze CAFL,

CLARK a dalších.