Obsah

Nové teorie vesmíru a jejich využití

Informace o nových teoriích vesmíru. Nejsou nové, ale dosud jen málo rozšířené. Jejich poznání nás posune na novou úroveň. Jejich využití nabízí nepředstavitelné možnosti.

 

Kvantová teorie a Holografická teorie vesmíru

 • Vývoj poznání a setrvání na zabydlených postulátech
 • Princip rezonance
 • Základní pohled na kvantovou mechaniku
 • Svět není tak hmotný, jak si myslíme

 

 • Vznik a stručný vývoj holografické teorie vesmíru
 • Základní pohled na holografickou teorii
 • Svět není tam, kde si myslíme
 • Pomocí teorie holografického vesmíru lze snadno dospět k vědeckému vysvětlení dosud záhadných jevů např. levitace, telepatie, materializace.

 

Využití nových teorií

Informace o revolučních možnostech využívajících dosud málo rozšířené teorie vesmíru. Harmonizace, rezonance, účinný boj proti původcům nemocí.

 • Rezonance, princip a její využití
 • Některé druhy detekčních přístrojů
 • Frekvenční generátor FQ Qmtrin Quantum Hamorny
 • Pyramida zdraví
 • Několik zajímavostí
 
 
Holografický vesmír

... nový prostředek poznání.    Telepatie,  psychokineze, materializace, prekognikace, samoléčení, reinkarnace, cestování v čase i prostoru:

u všech těchto fenoménů je možné snadno dospět k vědeckému vysvětlení pomocí teorie holorafického vesmíru.
Objektivní realita neexistuje, zdání kompaktního vesmíru je v podstatě pouhým přeludem - obrovským a okázale detailním hologramem.
 
 
A to není vše...

Alespoň jeden příklad:

Fyzici přesvědčivě dokázali, že elektrony a jiná kvanta se chovají jako částice jen tehdy, pokud jsou pozorovány pozorovatelem. V ostatních případech se chovají jako vlny.

Tento fenomén se dá připodobnit k chování bowlingové koule, která by na bowlingové dráze zanechala přímkovou stopu, jen pokud by byla pozorována pozorovatelem. Pokud by ji však pozorovatel třeba jen na okamžik pustil ze zřetele, zanechala by za sebou vlnový vzor.

 kulecnik

Od určité hlubší úrovně reality přestávají být částice individuálními entitami a zastupují spíše svou jednotnou podstatu.

 
Snad ještě jeden příklad: 

„... hvězdy, objekty, bytosti, ale i vztahy a události ve vesmíru jsou navzájem propojené a oddělení od "jednoty" je pouhou iluzí. I když nám vše připadá jako oddělené,  jedná se  pouze o rozdílné projevy hluboké kosmické jednoty - v určité rovině skutečnosti.
Příkladem je rovina akvária a iluze dvou různých ryb na obrazovkách.   

ryby